Výššie JA a anjel strážny

Cena : 250€

termín: 30.11.2023

Tento kurz je pripravený pre každého kto chce pracovať na sebe a uvedomiť si hĺbku svojho Ja, ale aj komunikovať v bežnom živote so svojim anjelom strážnym.

Počas jedného dňa prebieha kurz zážitkovo- náukovou formou a teda už počas kurzu každý komunikuje so svojim anjelom strážnym a vyšším Ja... medituje a uvedomuje si svoje možnosti, ale aj slabé či silné stránky.
 

Príďte lepšie precítiť stavy mysle a duše. Oddeliť svoje vnímanie cez racio, ego, dúchovnú úroveň a  naučte sa komunikovať s anjelom strážnym.

KURZ PREBIEHA ONLINE a prezenčne 
od 9:00 - 20:00


 

Cena kurzu je len za  lektorskú činnosť, prípadne náklady na ubytovanie a stravu si hradí každý účastnik  individuálne. 

 

Vyššie Ja, ale aj anjel strážny nám môže pomôcť zvládnuť neľahkú životnú situáciu, ale aj ukázať nám podstatne. Veľa krát nás navedú ako správne sa rozhodnúť, ale čomu zbytočne nevenovať pozornosť.

Vyššie Ja, ale aj anjel strážny nám často vedia veci ozrejmiť, ujasniť, alebo nás len upokojiť aby sme ďalej pokračovali. Pomocou tejto komunikácie sa energie v tele čistia a nadstavujú na vyššie vibrácie a tým sa človek stáva jemnejším a vnímavejším.

 

Objednávky: 0905520365, milara@azet.sk

objednávkový formulár