kurzy a workshopy

ponúkame Vám niekoľko zaujímavých kurzov: 

Radiostézia - kyvadlo, virguľa 

cena 300€

čo budeme robiť : povieme si základné informácie o virguli, kyvadle a vlnách, ktoré ich kmity ovplyvňujú,naučíme sa pracovať s kyvadlom, virguľou, naučíme sa správne klásť otázky budeme pracovať s grafmi jednotlivých orgánov a možností, povieme si, ako dať energiu človeka do harmónie pomocou kyvadla, naučíme sa hľadať geopatogénne zóny v teréne, ale aj určovať vodu, či kovové predmety

"Virguľa Vám odpovie na to, čo sa pýtate."

Avšak musíte sa vedieť správne pýtať. Klásť správne otázky ale aj prácu s ňou sa naučíme práve na kurze:

- povieme si základné informácie o virguli, kyvadle a vlnách, ktoré ich kmity ovplyvňujú,
- naučíme sa pracovať s kyvadlom, virguľou,
- naučíme sa správne klásť otázky
- budeme pracovať s grafmi jednotlivých orgánov a možností,
- povieme si, ako dať energiu človeka do harmónie pomocou kyvadla,
- naučíme sa hľadať geopatogénne zóny v teréne,
- ale aj určovať vodu, či kovové predmety ...

 

Čo je to virguľa:

Význam tohto pojmu v Slovenskom slovníku je - pomôcka, palička, ktorú používajú prútkári pri skúmaní ťažko prístupných prostredí, napr. pri hľadaní vodných prameňov, dutín v zemskej kôre a podobne.

Virguľa existuje už tisíce rokov. Je známe, že ju používali už starí Egyťania, v Číne v 1. stor. n. l., Keltskí  druidovia jej dali podobu vavrínovej vetvičky, virguľu poznali aj Etruskovia.

Existuje nejaký vedecký princíp, na základe ktorého pracuje prútkarstvo? Táto otázka je už dlho diskutabilná. Pred vyše 70 rokmi časopis Strážna veža uviedol: „Nechceme zaujať postoj, že prehliadame akýkoľvek prírodný zákon, no zdá sa veľmi zvláštne, že malý pramienok vody, ktorý sa nachádza 5 alebo 6 metrov pod povrchom zeme, by mohol mať takú magnetickú silu, aby spôsobil ohnutie vŕbového prútika, keď celý potok vody vôbec nepôsobí na ten istý prútik... Preto tu musí byť niečo iné ako pôsobenie prírodných zákonov."

Avšak mnohí prútkari trvajú na tom, že prútkarstvo je veda.

 

Čo je to kyvadlo: 

 

Kyvadlo je nástroj, ktorý vám pomôže v napojení sa na vašu intuitívnu časť osobnosti. Je založené na podobnom princípe ako virguľa, automatické písmo, či prútik prútkára. Je teleso, voľne otočné okolo pevnej vodorovnej osi, neprechádzajúcej jeho ťažiskom. Ak je také teleso vychýlené z rovnovážnej polohy, koná húpavý pohyb. Pri ňom sa striedavo mení potenciálna energia kyvadla na kinetickú energiu kyvadla a naopak.

Sú rôzne druhy kyvadiel, jeho forma nie je dôležitá. Dôležitý je stav človeka, ktorý s ním pracuje, kladenie otázok a pokora pri práci.

Kyvadlo dáva odpovede typu ÁNO/NIE. 

 

 Čo sú to geopatogénne zóny:

Zóna s negatívnym účinkom na živé organizmy. Také zóny môžu byť umelé i prirodzené. Umelé napríklad vznikajú pri elektrických vodičoch, veľkých inžinierskych sieťach. Prirodzené zase pri geologických zlomoch, nad tektonickými poruchami, bývalými riečišťami.
„Už najstaršie civilizácie rešpektovali niektoré lokality a jednoducho sa im vyhýbali"

 

Termín : 22-24. august 2024

Objednávkový formulár 

Autopatia -  praktický kurz

cena 66€ za časť 

V klasickej homeopatii je choroba chápaná ako porucha centrálneho riadiaceho systému človeka, porucha vibrácie jeho “vitálnej sily”. Tá vedie k nedokonalej organizácii, disharmónii a chorobe. Stačí opraviť príčinu v jemnohmotnej  riadiacej sfére, navrátiť pôvodné zdravé vibrácie, pôvodný frekvenčný vzor a ona sama nastolí poriadok, organizáciu a návrat ku zdraviu.

Autopatia patrí do systému informačnej liečby. Na rozdiel od homeopatie, ktorá hľadá liek čo najpodobnejší psycho-telesnému stavu daného človeka v živej  i  neživej prírode,  autopatia používa liek vlastný  tomuto stavu. Jeho zdroj totiž pochádza priamo z liečeného človeka. Je možné použiť telesnú informáciu – slinu, dych, ale tiež pránu – teda našu vlastnú životnú silu. Homeopatickým spôsobom napotencovaná telesná informácia dokáže na základe princípu rezonancie “opraviť frekvenciu našej “vitálnej sily”.                                                 

Autopatia  nelieči choroby, ale prinavracia zdravie a zlepšuje životný pocit, podľa individuálnych možností každého človeka.

Viac o autopatii TU

a TU  

 

Objednávkový formulár