O mne                                    

 

 

Veštením rôznymi spôsobmi a hlavne z kariet sa venujem už viac ako 20 rokov.  Najprv to boli karty vybraté zo sady žolikových hracích kariet, ale neskôr tarotové, cigánske a ako posledné karty od mad. Lenormand. Momentálne používam vlastne vyrobené karty a karty s anjelskou energiou.   Karty síce ukážu, kde je problém, ako je vhodne ho riešiť, ale veľa-krát je to o duchovnom resp. psychickom stave klienta a o jeho pochopení situácie .

Toto karty ukážu, ale nemajú silu riešiť.

 

Múdra veštica vie, že karty ukazujú momentálnu situáciu človeka a budúcnosť z veľkej časti je stále v rukách človeka.  Preto vždy svojim klientom vysvetlim čo bolo a kde sa nachádzaju a ak nič nezmenia kam ich to dovedie. To môže byť smer žiadaný, ale aj odmietaný. Vtedy odpporúčam zmenu a spracovanie vnutorných podvedomých blokov.

Karty sa nám prihováraju cez archetypálne symboly. Rovnako ako sen, alebo čísla dátumu narodenia vibrujú v určitých energiach a prinášajú isté informácie o stave duše a mysle človeka.    Podvedomými informáciami a archetypálnymi symbolmi sa zaoberal už Sigmund Freud alebo Junge.  Veštenie z kariet sa síce teraz nedá vedecky uchopiť - rovnako ako aj psychológia je stále v plienkach , ja však v tom nevidím nič nadľudské.  Každý z nás má mozog, ktorý sníma neskutočné množstvo informácii, ale len malé percento informácii dáva do vedomej časti. Človek, ktorý sa naučí vnímať budúcnosť a pracovať pomocou archetypálnych obrazov kariet, akoby naučí svoj mozog dávať do vedomej časti aj ďalšie informácie.  Keby sme sa chceli na to pozrieť z pohľadu východného učenia. Každý z nás má všetky čakry - teda aj  6 čakru - tretie oko. Každý z nás ma 7 čakru - to je spojenie s univerzom (bohom) - preto každý z nás má možnosť príjímať do mozgu informácie akéhokoľvek druhu.  Preto ponúkam aj kurzy veštenia, bez ohľadu na to, či máte skúsenosti, alebo nie.   

 

 

 • 2019-2020 Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, rigorózne konanie, téma: Poradenstvo a terapie ako forma zlepšenia kvality života seniorov
 • 2019 kurz syndorm vyhorenia , Sinara, s.r.o. 
 • 2019 Duševné zdravie a zmysluplny život , Bratislava 
 • 2019 Arteterapia (umenie - esencia života), Košice Faciltas, n.o. 
 • 2016-2019 Univerzita  sv. Cyrila a Metóda, Trnava, odbor soc. služby a poradenstvo 
 • 2018 odborný workshop (Maratón sociálnej rehabilitácie) - reminiscencia, tréning pamäte... 
 • 2014 rekvalifikácia Kouč  akreditované MŠMT ČR, 
 • 2014 terapeut energetickej psychológie a EFT (NLP, hypnóza)
 • 2014 EFT Optimal ( kvantová energia  s EFT) 
 • 2013 akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/
 • 2013 akreditovaný certifikát hirudológia - poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis
 • 2012 rodinné konštelácie s figúrkami
 • 2007-2010 certifikovaný regresný hlbinný terapeut
 • 2006-2009 reiki I, reiki II, majster reiki
 • 2006- manažer salónu krásy 
 • 2000-2003 Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca
 • 1996-2007 zamestnanec štátnej správy
 • 1992 - vedúca obchodnej pobočky
 • Od 2006 diagnostika prístrojom quantum medical
 • predaj bylinných produktov a doplnkov výživy
 • Od 2008 manažérska  funkcia s.r.o.
 • Od 2008 SZČO v praxi   terapeuta, konzultanta, koučka :
 • poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,
 • činnosť poradcu v oblasti rozvoja osobnosti a tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 
 • numerológia
 • kurzy, výcviky a semináre
 • maľovanie obrazov
 • od 1987 poradenstvo a konzultácie pomocou obrazových archetypov a kariet